szlogen.jpg
DiosdFejOK.gif
logo_ok.jpg

JELÖLTJEINK

G_01_01.jpg
G_03_01.jpg
G_jovo_01.jpg
G_progi_01.jpg
G_04_01.jpg
G_05_01.jpg
G_06_01.jpg
BogoLaszlo.jpg

Bogó László

polgármesterjelölt

Bárdyné dr. Schneider Sarolta

képviselőjelölt

Rónyai Gábor

képviselőjelölt

dr. Batyalikné Papp-Váry Sára

képviselőjelölt

Novákovics Ferenc

képviselőjelölt

Szücs Anna

képviselőjelölt

dr-schneider-sarolta-portre1.jpg
ronyai-gabor-portre.jpg
SchneiderSarolta.jpg
NovakovicsF.jpg
szucs-anna-portre2.jpg
FB_like.png

Tisztelt Diósdiak!

Akarják, hogy

• Önöket is kérdezzék meg a településünket érintő döntések előtt?

• tudomásuk legyen arról, mire használják az Önök és a közösség
pénzét?

• a döntések  megalapozottak és pártok befolyásától mentesek
legyenek?

• a városunk egészségesebb, élhetőbb, tisztább  település legyen?

Ha a válaszuk IGEN, támogassanak egy független, tenni akaró, szakmailag
felkészült csapatot, melynek tagjai Önökért, a közösségért, a városunkért
dolgoznak, Önként és önzetlenül!

Közösen városunkért, közösen egy élhetőbb Diósdért!

Támogassanak szavazatukkal egy független szakemberekből álló csapatot,
amely hozzáállásával, gondolkodásával képes arra, hogy a diósdi polgárok
bevonásával erősebb közösséget teremtsen, tetteivel valóban Diósd
fejlődését szolgálja. Velünk egészségesebb, élhetőbb, tisztább lesz

a település és átláthatóak a pénzügyek! Együtt fogunk dolgozni
mindenkivel, aki a diósdi emberek érdekeit tartja szem előtt.

Tisztelt Diósdiak!


Szeretném bejelenteni Önöknek, hogy a polgármesteri választás eredménye
jogerőssé vált!

A szavazás eredményét mind, a Helyi és Pest megyei Választási Bizottság
megerősítette, s a Bíróság is helyben hagyta. Mint ahogy tudják a
Polgármesteri választást kis különbséggel, de a választók akaratából
megnyertem, én kaptam a nagyobb bizalmat, főképp, ha figyelembe vesszük
mindhárom polgármester jelöltre adott voksokat, hiszen ebből, továbbá a
képviselők személyének megválasztásából is látszik, hogy Diósd egyértelmű
változást akart. Ezt a bizalmat szeretném megköszönni mindenkinek, aki rám
és képviselőtársaimra, s a változásra, változtatásra szavazott. Látom és
tudjuk, hogy sokan az előző vezetéssel is meg voltak elégedve.

Feladatom, s kötelességem hogy Diósd fejlődését, az itt élő diósdi polgárokat
szolgáljam képviselőtársaimmal együtt, felekezeti és pártállástól függetlenül.
Ezt fogom tenni Önökért, a közösségünkért.

Az átadás-átvétel teendői után célom, hogy a az új testülettel egy olyan
programot állítsunk össze a választási programokból – mind a négyből –,
mely találkozik a diósdiak elképzeléseivel, igényeivel, javaslataival,

a lehetőségek és a realitások talaján áll.

Ebben számítunk az Önök támogatására és segítségére!


Tisztelettel:


Bogó László

polgármester

szlogen.jpg
F01.jpg
F_02_01.jpg
Bogo.gif
Sarolta.gif
V_Sara.gif

JELÖLTJEINK

KÖZÖSSÉGI MUNKÁI

Kampánynyitónkon
elhangzott
beszédeink:

Bogó László

polgármesterjelölt

Tisztelt Diósdiak!


2014. augusztus 25-től

gyűjtöttük az ajánlásait és

az Önök javaslatait, hogy

településünk még

szerethetőbb legyen.

A mai napig összegyűjtöttük

az képviselőjelöltséghez

szükséges ajánlásokat és

a mai napon a Polgármesteri

Hivatalban leadtuk azokat.


Köszönjük a támogatást és

kérjük, hogy október 12-én

menjenek el szavazni, és

szavazzanak a pártoktól

független, de a diósdi

emberek iránt elkötelezett

szakértői csoportunkra.


Közösen Városunkért!

Közösen egy

élhetőbb Diósdért!


Bogó László

dr. BATYALIKNÉ
Papp-Váry Sára

NOVÁKOVICS Ferenc

Bárdyné
DR. SCHNEIDER Sarolta

RÓNYAI Gábor

SZŰCS Anna

logo_txt.jpg
K_LL01.jpg

dr. Batyalikné Papp-Váry Sára

képviselőjelölt

K_SSS_01.jpg

Novákovics Ferenc

képviselőjelölt

K_FF_01.jpg

Bárdyné dr. Schneider Sarolta

képviselőjelölt

K_SS_01.jpg

Rónyai Gábor

képviselőjelölt

GG01.jpg

Szücs Anna

képviselőjelölt

A01.jpg

…ilyen is lehetne

P01_01.jpg

…ilyen is lehetne

P02_01.jpg

…ilyen is lehetne

…ilyen is lehetne

P03_01.jpg
P04_01.jpg
G_02_01.jpg
Kor_06_01.jpg
UK01.jpg
UG_01_01.jpg
UG_02_01.jpg
Kor_07_01.jpg
Kor_08_01.jpg

I LOVE DIÓSD!

„Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent,

nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt

kis ország, messzeringó gyerekkorom világa.

Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága

s remélem, testem is majd e földbe süpped el.

ITTHON VAGYOK…”


Egyszerű diósdi történet a mienk, nincs benne semmi érdekes, itt élünk,
különböző szakmában dolgozunk, más az érdeklődési körünk, különböző
a politikai véleményünk, de egy dolog mégis közös bennünk, összekovácsolt
és összetart bennünket:

Szebbé-, jobbá-, élhetőbbé szeretnénk tenni Diósdot, mert tényleg szeretjük ezt
a faluból kinőtt Várost. Ezen dolgozunk a magunk módján és stílusában külön, de
mégis együtt, közösen.

Tudjuk, hogy nem könnyű feladat egy települést vezetni, irányítani, tisztában
vagyunk azzal is, hogy ha megválasztanak bennünket el fogunk követni hibákat,
nem szándékosan, nem rosszindulatból, hanem azért mert emberek vagyunk,
de ígérjük, hogy számon kérhetőek leszünk.

Szeretnénk Önöket bevonni a döntéseinkbe, számunkra ténylegesen fontos az
Önök véleménye, elképzelése.

Kiemelkedően fontosnak tartjuk azoknak a napi szintű kisebb-nagyobb, bosszantó
problémáknak a megoldását melyek megkeserítik az életüket (esővíz elvezetés,
járdák állapota, játszóterek állapota, tisztaság megóvása, stb.) számunkra ezek
a dolgok élveznek prioritást, hiszünk benne, hogy programunk ezt a célt szolgálja,
azért is hisszük, mert Önöktől is ezt a visszajelzést kaptuk.

Hiszünk abban, hogy elképzeléseinket meg tudjuk valósítani, tisztában vagyunk
azzal, is, hogy nem biztos, hogy mindannyian képviselhetjük Önöket a következő
önkormányzati ciklusban, az önkormányzatban. 2014 október 12-én szeretnénk
megbízást kapni Önöktől arra, hogy érdekeiket képviselhessük, elképzeléseik és
programjaink megvalósulásán dolgozhassunk.

Nagyon sok ember segített tapasztalatával tudásával bennünket abban, hogy
kidolgozzuk programunkat nagyon sokan kértek és bátorítottak bennünket, hogy
a Diósdon élők érdekében álljunk ki, tegyünk azért, hogy Diósd város jövője ne
az itt élők bevonása nélkül dőljön el. A város sorsa nem íróasztal és képviselő
testületi ülésen pecsételődik meg, dől el, a város sorsát Önök határozzák meg
Kedves Diósdon élő lakosok, vállalkozók, dolgozók, idelátogatók, elköltözők,
betelepülők, áthaladók.

Független képviselőjelöltekből álló csapatunk hallgatólagos megállapodást kötött
egymással, a külsős segítőivel és most Önökkel abban, hogy a választások
eredményétől függetlenül képviselni fogja Önöket, kiáll Diósdért, a diósdi
Emberek érdekeiért.

A 2014. október 12-én tartandó önkormányzati választás hosszú távon
meghatározza Diósd fejlődését, mert nem mindegy, hogy miként alakul:

Az oktatás

A közlekedés

A környezet

Az egészségügy

A sportolási lehetőségek

A közélet

Az információ szolgáltatás

A helyi programok

A költségvetés

A fiatalok bevonása a közéletbe

Az idősekkel való foglalkozás

A munkahelyek teremtése

A helyi vállalkozók segítése, erősítése, bevonása

A játszóterek, parkok sorsa

Az Önöket érintő, napi szintű problémák kezelése

A közösségi élet

Még sokáig sorolhatnánk, de a lényeget összefoglaltuk.

Tudjuk, hogy minden embernek vannak elképzelései, nem szeretnénk ha ezek
csak elképzelések és ötletek maradnának, merjenek hangot adni véleményüknek.

Sosem volt célunk homogén képviselő testület létrehozása, szeretnénk
ellenfeleinkkel azaz jövőbeni képviselő társainkkal ész érvekkel vitatkozni és
szakmai alapú döntéseket hozni.

Itt élünk Köztetek, Veletek, Önökkel, ugyan oda járunk vásárolni, ugyan azokat
az utcákat koptatjuk, ugyan azt a levegőt szívjuk, ugyan azok a közös
ismerőseink, lehet, hogy közvetlenül is ismerősök is vagyunk, Diósdon az igazi
ismerős arcok számunkra: ÖNÖK!

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj,

…annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát,

de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát,

az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket,

míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg,

erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat,

a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat,

s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem,

az bakterház s a bakter előtte áll s üzen…”


Tisztelettel:

Novákovics Ferenc

képviselőjelölt

cimlap.jpg

Szavazzanak ránk!

Kampányzáró!

KKK01.jpg
D001.jpg
D002.jpg
D003.jpg
D004.jpg
D005.jpg
D006.jpg
D007.jpg
D008.jpg
mgh.png

Képgaléria az alakulógyűlésről»»